Rot- och rutarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. Källa: Skatteverket.se

Du kan göra ROT-avdrag när du anlitar oss!

Mer information om ROT-avdrag hittar du på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se